Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion


Verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion

Målet skal sørge for, at forbrug og produktion i 2030 er bæredygtigt.

Forbruget i verden stiger dag for dag. Det skaber et øget pres på verdens ressourcer. 

Derfor er der er behov for at genbruge flere ressourcer. Og der er behov for at skabe bæredygtige forbrugsvaner hos virksomheder og privatpersoner.

Hver dansker smider i gennemsnit næsten 800 kilo skrald ud om året. Et ansvarligt forbrug handler om at mindske vores spild, købe færre ting forbrug og om at blive bedre til at genbruge.

Vi skal også blive bedre til at mindske vores madspild. Omkring en tredjedel af den mad, der produceres til mennesker hvert år, bliver ikke spist. I hele verden skal vi blive bedre til at fordele maden, så ingen sulter, og så vi ikke spilder verdens ressourcer.  

Målet om ansvarligt forbrug handler også om at skabe en teknologisk udvikling, der understøtter bæredygtigt forbrug.

Læs mere om verdensmål 12

Miljø- og Fødevareministeriet har bidraget til udviklingen af et et undervisningsmateriale relateret til verdensmålet om ansvarligt forbrug og produktion.

Bliv klog på madspild og ansvarlig produktion – og find ud af, hvad begrebet bæredygtighed betyder. Du kan også finde eksempler på, hvordan vi kan bruge affald som en ressource og mindske kemi i hverdagen.