Mål 17: Partnerskaber for handling


Verdensmål 17: Partnerskaber for handling

Målet om partnerskaber for handling skal sikre, at alle verdensmålene kan opnås i 2030.

Det betyder, at vi fra vores del af verden skal hjælpe udviklingslandene til at opnå målene. Vi hjælper blandt andet gennem udviklingsbistand.

Et globalt partnerskab for bæredygtig udvikling betyder også, at vi engagerer os på tværs af landegrænser. Folk i alle verdens lande skal arbejde sammen og vi skal bruge fællesskabet til at finde løsninger, der kommer alle til gode.

Læs mere om verdensmål 17