Mål 4: Kvalitetsuddannelse

Indholds elementer
Billede
Image
Verdensmål 4: God uddannelse
Billede kredit
Verdensmål 4: Kvalitetsuddannelse
Titel
Der er stadig 67 millioner børn i verden, der ikke kommer i skole. Verdensmålet om god uddannelse skal sikre, at alle børn i verden får en uddannelse af god kvalitet
Tekst afsnit

Cirka hvert fjerde barn i verden gør ikke grundskolen færdig, og som oftest er det piger. Det betyder, at mange børn ikke når at lære at læse, skrive og regne godt nok. At kunne læse, skrive og regne er vigtigt for at kunne klare sig i et moderne samfund. Hvis du ikke kan læse, er du afhængig af andres hjælp i hverdagen. Du har svært ved at forstå officielle dokumenter og sætte dig ind i dine rettigheder. Hvis man ikke kan regne, er det nemt at blive snydt eller underbetalt.

En god uddannelse er udgangspunktet for, at man kan få et godt arbejde med en rimelig løn.

En god uddannelse betyder, at der er kvalitet i uddannelsen. Det er svært at lære noget, hvis der er for mange elever i klasselokalerne, hvis der mangler materialer, og hvis lærerne ikke er uddannede.

Målet om god uddannelse skal sikre, at alle børn og voksne lærer at læse, skrive og regne.

Samtidig skal vi sikre, at uddannelsessystemer i hele verden fremmer en bæredygtig udvikling. Det betyder at danske elever skal lære om globale udfordringer i skolen. De skal lære om forskelligheder i verden og reflektere over medborgerskab i en global verden. At lære om verdensmålene er en god start.

Læs mere om verdensmål 4

Før verdensmålene var helt færdige, blev der lavet en række film til udvalgte mål. Målene har undervejs ændret sig lidt. Her kan du se, hvorfor kvalitetsuddannelse er vigtig.