Mål 7: Bæredygtig energi

Indholds elementer
Billede
Image
Verdensmål 7: Grøn energi
Billede kredit
Verdensmål 7: Grøn energi
Titel
Vi bruger energi til stort set alt. Til at varme vores huse op, til at lave mad og i industrien. I 2030 skal alle mennesker have adgang til pålidelig og bæredygtig energi, som de har råd til at betale for
Tekst afsnit

Det danske ledningsnet transporterer strøm effektivt, og det er beskyttet mod for eksempel uvejr. Sådan er det langt fra i alle lande. Mange steder er der kun adgang til elektricitet få timer om dagen. Det hæmmer udviklingen i et land. Uden stabil elektricitet er det svært at have velfungerende fabrikker. Sundhedsklinikker er afhængige af elektricitet for at kunne redde liv, og uden lys kan børn ikke læse lektier om aftenen.

Over 800 millioner mennesker i verden har ikke adgang til elektricitet. Verdensmålet om bæredygtig energi skal sikre, at alle mennesker i 2030 har adgang til et stabilt energinet.

Meget energi kommer i dag fra fossile brændstoffer som olie og gas. Men når olie og gas bliver brugt til energi kommer der mere CO2 i atmosfæren. Udledningen af CO2 skaber klimaforandringer, der ødelægger liv for planter, dyr og mennesker. Men ingen kan klare sig uden energi. Så det er nødvendigt at få energi fra andre kilder som vind og sol. Derfor skal vi lave bæredygtige løsninger– og det kan Danmark være med til.

Læs mere om verdensmål 7

Før verdensmålene var helt færdige, blev der lavet en række film til udvalgte mål. Målene har undervejs ændret sig lidt. Her kan du se, hvorfor pålidelig energi er vigtig.