Mål 5: Ligestilling mellem kønnene


Verdensmål 5: Ligestilling mellem kønnene

Der er stor forskel på mænd og kvinders vilkår og muligheder. Det skal der ikke længere være i 2030.

Mænd og kvinder skal have de samme rettigheder og muligheder på vigtige områder som uddannelse, økonomi og politisk indflydelse.

Mange steder i verden bliver kvinder undertrykt. Målet om ligestilling mellem kønnene skal sikre, at kvinder ikke diskrimineres, og at kvinder har de samme rettigheder og muligheder som mænd.

I dag får flere drenge end piger en uddannelse. Flere mænd end kvinder bliver valgt til politiske poster - også i Europa og USA. I dag er kun cirka én ud af fire af verdens politikere kvinder. Det betyder, at der er stor forskel på mænd og kvinders muligheder for at bestemme.

Kvinder og mænd skal have de samme muligheder for at kunne deltage aktivt i samfundet. Kvinder skal have de samme jobmuligheder som mænd og mulighed for samme løn. Også i Danmark tjener kvinder generelt mindre end mænd, selvom de udfører det samme arbejde. Derfor er det også vigtigt at sætte fokus på ligestilling her i Danmark.

Læs mere om verdensmål 5

Før verdensmålene var helt færdige, blev der lavet en række film til udvalgte mål. Målene har undervejs ændret sig lidt. Her kan du se, hvorfor ligestilling mellem mænd og kvinder er vigtig.