Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund


Verdensmål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund

Over hele verden søger folk fra landet ind til de større byer. Det kaldes for urbanisering. Urbaniseringen skaber et enormt pres på verdens byer.

I mange udviklingslande betyder flere mennesker i byerne, at der opstår store slumkvarterer.

Målet om bæredygtige byer og lokalsamfund skal sikre ordentlige boliger til alle. Det skal blandt andet ske ved at udvikle slumkvartererne og sikre bedre livsvilkår her. Det vil betyde mindre forurening og affald i byerne, og at husene er stærke nok til at modstå jordskælv og andre katastrofer.
     
Flere mennesker i byerne betyder også mere forurening. Derfor har målet også fokus på luftforurening i byerne og på at sikre en ordentlig håndtering af skrald.

Også i Danmark flytter folk ind til byerne og væk fra landet. I hele verden skal målet sikre, at der sker en udvikling i landområderne.

Læs mere om verdensmål 11