Mål 1: Afskaf fattigdom


Verdensmål 1: Afskaf fattigdom

Målet skal sikre, at ingen mennesker lever i ekstrem fattigdom i 2030.

At leve i ekstrem fattigdom betyder, at man lever for under 1,90 dollar om dagen. Det svarer til cirka 13 kroner.

En stor del af den ekstreme fattigdom er allerede blevet udryddet. Nu skal vi sørge for, at den helt forsvinder.

Målet skal sikre at alle mennesker i verden har adgang til sundhed og uddannelse. Det betyder også, at alle mænd og kvinder, specielt de fattige og udsatte, får lige rettigheder til verdens ressourcer og ejerskab og kontrol over jord. Målet har ikke kun fokus på at afskaffe den ekstreme fattigdom i udviklingslande.

I Europa kan man tale om fattige, hvis nogen har markant færre penge end gennemsnittet i landet. Det kaldes relativ fattigdom. Målet skal også sikre at relativt fattige beskyttes og har rettigheder, så de kan leve et anstændigt liv i det land, hvor de bor.

Læs mere om verdensmål 1