Mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Indholds elementer
Billede
Image
Verdensmål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner
Billede kredit
Verdensmål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner
Titel
Alle mennesker skal i 2030 leve i et samfund, som beskytter dem mod kriminalitet og vold
Tekst afsnit

Hvis du lever i et samfund, hvor vold og kriminalitet er en del af hverdagen, mangler du en helt basal tryghed. Og tryghed er fundamentet for et rart og godt liv.

Et lovløst samfund begrænser dine muligheder og din frihed, og det kan betyde, at dine rettigheder som menneske ikke bliver overholdt.

Fordi der skal være fred og retfærdighed i verden, er det vigtigt at bekæmpe korruption. Korruption er, når regeringer og myndigheder misbruger deres magt, for at få penge og gaver til dem selv. De udnytter et lands penge til deres egen fordel, og det er til skade for fællesskabet. Korruption øger uligheden i samfundet og begrænser udviklingen i landet.

Alle lande skal derfor sikre deres borgeres retssikkerhed. Det betyder, at kriminelle personer bliver fundet og straffet, at lovgivningen i landet ikke diskriminerer nogen, og at organiseret kriminalitet bekæmpes i hele verden.

Læs mere om verdensmål 16