Mål 10: Mindre ulighed

Indholds elementer
Billede
Image
Verdensmål 10: Mindre ulighed
Billede kredit
Verdensmål 10: Mindre ulighed
Titel
I 2030 skal der være mindre ulighed i verden – i hvert land og uligheden mellem lande. Verdensmålet skal sikre, at alle lande i verden hjælper de fattigste i deres land til et bedre liv
Tekst afsnit

Ulighed er når der er stor forskel mellem dem der er rige, og dem der er fattige. Ulighed er også når folk bliver uretfærdigt behandlet.

Målet skal sikre, at alle bliver inkluderet i samfundet, uanset alder, køn, race, etnicitet, religion, handicap, økonomi eller social status. Det betyder, at lovgivningen i verdens lande ikke må diskriminere nogle grupper.

Hvis mennesker blev bedre til at dele verdens værdier, kan vi både udrydde ekstrem fattigdom og opnå alle FN’s verdensmål før 2030. For at mindske uligheden mellem verdens rige og fattige lande må vi sikre, at udviklingslandene får en stærkere stemme, når verdens politik besluttes. Det betyder, at de rige lande skal lytte mere til udviklingslandenes behov.

Der er behov for at udviklingslandene får mere gavn af deres egne råstoffer og ressourcer. Det kan de gøre, hvis internationale virksomheder betaler skat for deres handel i landet.

Læs mere om verdensmål 10