I mange udviklingslande må børn arbejde på lossepladser. De finder skrald, som kan sælges for små penge.

Foto: Per Bergholdt Jensen

Affald er en ressource

Måske synes du, at dit gamle legetøj eller din mobiltelefon er ubrugelige. Men faktisk indeholder de materialer, som kan bruges til nye ting.

Hver dansker smider mere end 11 kg affald ud om ugen. Hvis vi sender vores affald de rigtige steder hen, kan det udnyttes til at skabe nye ting. Tomme syltetøjsglas kan smeltes om til nyt glas; papir og pap kan blive til nye varer; aluminiumsbakker kan smeltes om og genanvendes; og slammet fra spildevand kan blive til gødning på markerne.

Der bruges ressourcer, når ting produceres. Mange af jordens ressourcer findes kun i begrænsede mængder, og det forurener, når de skal udvindes.  Hvis vi skal passe på naturen og miljøet, er det derfor vigtigt, at vi bliver bedre til at genanvende vores affald, så vi ikke behøver udvinde så mange nye ressourcer.

I dag består vores affald af mange forskellige materialer – metal, plastik, glas og kemikalier. Derfor er vi nødt til at sortere det grundigt, hvis det skal genanvendes. Når vi brænder vores affald i stedet for at genanvende det, mister vi værdifulde ressourcer, som kunne have været brugt igen.

Hvad kan du gøre:

  • Sortér dit affald, så metal, plast, pap, glas osv. kan genanvendes.
  • Byt, genbrug og reparér i stedet for at smide ud og købe nyt. Når ting går i stykker, eller du ikke længere har behov for dem, kan du gøre andre og miljøet en tjeneste ved at reparere og genbruge – eller ved at give dine aflagte ting til en genbrugsbutik eller bytte dem på et byttemarked.  Læs om byttemarkeder.

I gamle dage tænkte man mere over, hvad man smed ud. Vores forfædre var gode til at se værdien i affald. Fattigdom tvang dem til at se ressourcerne i deres affald. Vores høje levestandard er med til at skabe en ”brug-og-smid-væk”-kultur. Men mange er ved at få øjnene op for, at kloden ikke kan holde til, at vores forbrug af råmaterialer bliver ved med at stige.

I Danmark er vi igen begyndt at tænke på værdien i vores affald. Der bliver taget konkrete initiativer, der skal skabe et ”Danmark uden affald”. Det betyder, at vi skal bevæge os mod et samfund, hvor vi producerer mindre affald – og hvor vi bruger det affald, der produceres, igen og igen. Det er godt for miljøet, men kan også være godt for pengepungen.

Brug dit affald som en ressource

Prøv at lave legetøj ud af dit affald. Se her, hvordan I kan lave en bil af skrald.

Eller giv dit gamle tøj nyt liv.