Alle familier har brug for en indtægt til at kunne betale for mad, husly, tøj og medicin.

I dag er der mange arbejdsløse over hele kloden. I mange udviklingslande er der stor mangel på jobs. Mange forsøger at tjene til dagen og vejen ved forskellige småjobs og ved at sælge forskellige ting. Målet om gode jobs og økonomisk vækst handler om at skabe vækst og arbejdspladser, så flere mennesker kan få et godt arbejde.

Mange mennesker arbejder i dag under farlige forhold til en lav løn. Derfor har målet ikke kun fokus på at skabe jobs, men også på at sikre jobs med ordenlige arbejdsvilkår. Det betyder også at sikre, at børn ikke arbejder som børnearbejdere.
Et godt job handler om mere end penge. Arbejde er med til at skabe en ramme om vores daglige liv. Et job betyder i mange udviklingslande muligheden for, at ens børn kan få en uddannelse, muligheden for et ordentligt sted at bo og muligheden for at kunne få nok at spise.

Vi kan i Danmark være med til at sikre gode jobs i udviklingslandene ved for eksempel at kæmpe imod børnearbejde. Når vi køber varer, må vi sikre, at det ikke er produceret af børnearbejdere.

Læs mere om verdensmål 8

Før verdensmålene var helt færdige, blev der lavet en række film til udvalgte mål. Målene har undervejs ændret sig lidt. Her kan du se, hvorfor gode jobmuligheder er vigtigt.