Alle har brug for vand for at overleve. Vand til at drikke, vand til madlavning og vand til vask. Uden rent drikkevand forsvinder livsgrundlaget for både mennesker og dyr.

En tredjedel af verdens befolkning har i dag ikke adgang til et toilet. Afføring i naturen udgør en risiko for forurening af drikkevand. Gode sanitære forhold betyder, at mennesker har adgang til toiletter, så afføring ikke forurener floder og vandressourcer.  Samtidig er adgangen til vand med til at forbedre sundhedsforhold.

Drikkevand kan blive forurenet på flere måder. I Danmark henter vi vand direkte op fra grundvandet. Men også i Danmark skal vi passe på, at vores vand ikke forurenes af blandt andet sprøjtemidler.

I mange udviklingslande bruger især kvinder og børn lang tid på at hente vand til husholdningen. Hvis der er adgang til vand tæt på hjemmet, er der mere tid til at arbejde og gå i skole. Derfor handler adgang til vand ikke kun om selve vandet, men også om at det er så tidskrævende, at det forhindrer mange i at arbejde eller få en uddannelse.

At sikre vand til alle i udviklingslandene betyder, at der skal investeres i pumper og offentlige vandhaner - især ude på landet. Andre forbedringer kan være at sikre, at brønde og kilder ikke forurenes og tørrer ud.

Læs mere om verdensmål 6

Før verdensmålene var helt færdige, blev der lavet en række film til udvalgte mål. Målene har undervejs ændret sig lidt. Her kan du se, hvorfor adgang til rent vand og sanitet er vigtig.