Mange plante- og dyrearter i verden er truede. Dels fordi forurening ødelægger deres leveområder, dels på grund af at skove fældes.

Skove binder CO2 i træer og jord og er derfor med til at mindske CO2-udslippet. Samtidig er skove med mange forskellige træer og planter med til at sikre et rigt dyreliv. Målet om liv over vand har fokus på, at alle lande i verden skal sikre bevarelsen af skove og dyreliv. Med et fint ord hedder det biodiversitet.

Mange steder i verden, især i udviklingslande, forsvinder skove. Det betyder, at ørkener og savanner breder sig, og der bliver mindre landbrugsjord.

I Danmark kan vi blandt andet opfylde målet ved at plante flere træer og beskytte særlige landområder, så vi sikrer biodiversiteten. 

Læs mere om verdensmål 15

Før verdensmålene var helt færdige, blev der lavet en række film til udvalgte mål. Målene har undervejs ændret sig lidt. Her kan du se, hvorfor det er vigtigt at beskytte skove, floder og have.