Klimaforandringer påvirker alle lande på kloden, men især de fattige områder i verden.

Når man taler om årsager til klimaforandringer, er fokus især på CO2-udslip og drivhusgasser. C02 bliver frigivet ved forbrænding af fossile brændstoffer som kul og olie, der bruges til at lave energi. Mange steder i verden stiger CO2-udslippet.

CO2-udslip og drivhusgasser skal mindskes, for at kloden ikke opvarmes. Eksperter er enige om, at en global stigning i klodens temperatur vil få alvorlige konsekvenser. Det kan for eksempel være, hvilke områder på jorden som mennesker kan bo i, og hvilke afgrøder der kan dyrkes.

Klimaforandringer betyder et mere uforudsigeligt og voldsomt vejr. Når atmosfæren bliver varmet op, kommer der mere energi i vejrsystemerne.  Det betyder blandt andet kraftigere storme og orkaner. Forandringer i vejret har betydning for mennesker og dyrs liv.

For at beskytte vores planet må der udvikles energi, der bruger mindre CO2.  Alle lande må samarbejde om dette.

Læs mere om verdensmål 13

Før verdensmålene var helt færdige, blev der lavet en række film til udvalgte mål. Målene har undervejs ændret sig lidt. Her kan du se, hvorfor det er vigtigt at gøre noget ved klimaet.