Målet om mindre ulighed skal sikre, at alle lande i verden hjælper de fattigste i deres land til et bedre liv.

Alle skal uanset alder, køn, race, etnicitet, religion, handicap, økonomi eller social status inkluderes i deres samfund. Det betyder, at lovgivningen i verdens lande ikke må diskriminere nogen grupper.

For at mindske uligheden mellem verdens rige og fattige lande vil målet sikre, at udviklingslandene får en stærkere stemme, når verdens politik besluttes. Det betyder, at de rige lande skal lytte mere til udviklingslandenes behov.
Samtidigt skal målet sikre, at udviklingslandene får mere gavn af deres egne ressourcer. Det sker blandt andet ved at sikre, at virksomheder, der er i udviklingslande, betaler skat i landet.

Læs mere om verdensmål 10