Foto: Emmanuel Museruka

Uddannelse er en menneskeret

Sidst ændret
19.01.2021

Uddannelse er en menneskeret. Alle børn i verden har ret til at komme i skole.

Uddannelse har en forandrende kraft. Den gør mennesker bedre i stand til at bestemme over deres eget liv og hjælpe deres familier.

Hvis man har en uddannelse, er det også lettere at forstå og forsvare andre menneskerettigheder. Hvis man ikke kan læse, skrive og regne, kan det være svært at deltage aktivt i et samfund.

I 2015 vedtog verdens ledere en ny kurs for verdenssamfundet. 17 verdensmål skal forandre verden frem mod år 2030. Her spiller retten til uddannelse en vigtig rolle. Verdensmål nummer 4 skal sikre alle lige adgang til en kvalitetsuddannelse. Kvalitetsuddannelse kræver, at der ikke sidder 100 elever i én klasse, at der er uddannede lærere, og at undervisningen foregår i ordentlige lokaler.

Uddannelse skaber udvikling

Mangel på uddannelse gør det sværere for mennesker at kæmpe for deres rettigheder og komme ud af fattigdom.

Der er altså god grund til at arbejde for, at ALLE verdens børn kommer i skole. Det er godt for både børnene, deres familier og samfundet.

Der er en direkte sammenhæng mellem uddannelse og sundhed. Med bedre uddannelse er der for eksempel færre mødre, som dør under fødslen, og flere spædbørn, som overlever deres første år.

Uddannelse har også betydning for, hvor tidligt piger bliver mødre, og dermed for pigers mulighed for at fortsætte deres skolegang og skabe sig et bedre liv.

Artikel 26 om retten til gratis undervisning i Verdenserklæringen om menneskerettigheder:

Enhver har ret til undervisning. Undervisningen skal være gratis, i det mindste på de elementære og grundlæggende trin. Elementær undervisning skal være obligatorisk. Teknisk og faglig uddannelse skal gøres almindelig tilgængelig for alle, og på grundlag af evner skal der være lige adgang for alle til højere undervisning.