Der er stadig 61 millioner børn i verden, der ikke kommer i skole. Målet om god uddannelse skal sikre, at alle børn i verden får en uddannelse af god kvalitet.

Cirka hvert fjerde barn i verden forlader grundskolen før tid, og som oftest er det piger. Det betyder, at mange børn ikke når at lære at læse, skrive og regne godt nok. At kunne læse, skrive og regne er vigtigt for at kunne klare sig i et moderne samfund. Hvis du ikke kan læse, er du afhængig af andres hjælp i hverdagen. Du har svært ved at forstå officielle dokumenterer og sætte dig ind i dine rettigheder. Hvis man ikke kan regne, er det nemt at blive snydt eller underbetalt.

En god uddannelse er udgangspunktet for, at man kan få et godt arbejde til en ordentlig løn.

En god uddannelse betyder, at der er kvalitet i uddannelsen. Hvis klasselokalerne er overfyldte, hvis der mangler materialer, og hvis lærerne ikke er uddannede, er det svært at lære noget. 

Målet om god uddannelse skal sikre, at alle børn og voksne i verden lærer at læse, skrive og regne.

Målet om god uddannelse skal samtidigt sikre, at uddannelsessystemer i hele verden er med til at sikre uddannelse, der fremmer en bæredygtig udvikling. Det betyder i Danmark, at I skal lære om globale udfordringer i skolen. I skal have viden om forskelligheder i verden og kunne reflektere over jeres eget liv som medborger i en global verden – det er I godt i gang med lige nu, når I lærer om verdensmålene.  

Læs mere om verdensmål 4

Før verdensmålene var helt færdige, blev der lavet en række film til udvalgte mål. Målene har undervejs ændret sig lidt. Her kan du se, hvorfor kvalitetsuddannelse er vigtig.