Ulighed i Colombia

Sidst ændret
01.07.2020

Colombia er det mest ulige land i Latinamerika. Forskellen mellem rig og fattig er stor og let at få øje på. Nogle familier lever i luksus, mens andre kæmper for at få råd til mad, vand og skolegang til deres børn.

De fleste fattige bor på landet. Omkring 1/3 af folk på landet lever under landets egen fattigdomsgrænse. Det hænger blandt andet sammen med fordelingen af jorden. En meget lille gruppe ejer det meste af den jord, der kan dyrkes – 0,4 % af de rigeste jordejere ejer næsten 2/3 af jorden.

Colombia oplever økonomisk fremgang. Men der skal store ændringer til for at skabe mere lighed. En jordreform for eksempel. Borgerkrigen handlede blandt andet om retten til jorden.

En anden gruppe, som oplever stor ulighed, er de oprindelige folk. 30 % af de oprindelige folk lever i ekstrem fattigdom.

Hvorfor er ulighed et problem?


Foto: Heidi Brehm
 

Stor ulighed i et land betyder, at en del af befolkningen står uden mulighed for at skabe sig en bedre fremtid. De fattige fastholdes i fattigdom samtidigt med, at de rigeste får mere og mere.

Skal et land udvikle sig positivt, er det vigtigt, at udviklingen er for alle. Social og økonomisk ulighed kan også være med til at føre til eller optrappe vold og konflikter i et land.

Familien på billedet lever i fattigdom. Hver dag er en kamp, og børnene får sjældent mad nok. Få timers kørsel fra landsbyen bor folk i kæmpe villaer og lever et liv i luksus.

 

Ulighed i Colombia

  • Ganske få rigmænd ejer det meste af jorden i Colombia. Mens de tjener penge på afgrøderne, lever andre i fattigdom. Fattige mennesker ejer sjældent jord.
  • 0,4 % af landets jordejere råder over 2/3 af jorden
  • 8-9 % af Colombias børn kommer ikke i skole
  • 4,5 % af befolkningen lever i ekstrem fattigdom (globalis.dk 2016)
  • 30 % af oprindelige folk lever i ekstrem fattigdom
  • 70 % af børn fra oprindelige folk er underernærede
  • Colombia er et af de farligste lande at være fagligt organiseret i. Fra 2002 – 2012 blev 775 fagligt aktive dræbt i Colombia