Uddannelse i Colombia

Sidst ændret
12.01.2021

I Colombia er det gratis at gå i skole. Alligevel kommer omkring 9 % af alle børn ikke i skole. Det er de fattigste børn, som ikke kommer i skole. Blandt dem er der mange oprindelige folk.

Selv om det er gratis at gå i skole, har mange fattige familier ikke råd. De kan ikke betale for bøger og skoleuniformer. Og der er brug for børnene til at skaffe mad og hjælpe til derhjemme. Det er også i de fattige områder, at mange børn går tidligt ud af skolen.

Manglen på uddannelse er med til at fastholde mennesker i fattigdom. Og det forstærker uligheden i landet.

Måtte flytte fra familien 


Foto: Heidi Brehm
 

Yuseth bor i området La Guajira. Små landsbyer ligger spredt i det tørre ørkenlandskab. Mange landsbyer har ikke deres egen skole.

Der er enkelte store skoler i området, hvor eleverne kan gå op til 9. klasse. For at få en uddannelse må børnene flytte fra deres forældre og bo på skolen. Yuseth bor på en af disse skoler.

Næsten alle børn på skolen tilhører wayuu-folket. På skolen undervises de i de almindelige fag som spansk og matematik. Men de lærer også om wayuu-folkets traditioner.

 


Foto: Heidi Brehm

Mange af eleverne er kun hjemme et par gange om året. Yuseth savner sin familie. Men hun kan godt lide at bo på skolen. Hun ved, at det er vigtigt at få en uddannelse.

Der går 180 elever på skolen, men der er ikke nogen toiletter. Eleverne går ud fra skolens mure og sætter sig bag en kaktus, når de skal på toilettet.

Der er ikke meget privatliv. Alle sover i sovesale, så det er svært at finde et sted, hvor man kan være sig selv.

 

Uddannelse i Colombia

  • Omkring 250.000 børn i Colombia går ikke i skole. Det svarer til cirka 9 % af alle børn.
  • Kun 70 % af børnene i Colombia går i skole i 9 år. Selvom der er 9 års skolepligt, stopper mange elever efter 5. klasse.
  • På landet mangler skoler, uddannede lærere og skolebøger.
  • Næsten alle unge kan læse og skrive. 
  • I Colombia får mange børn ikke en kvalitetsuddannelse.