Klima i Colombia

Sidst ændret
14.12.2021

I Colombias undergrund findes der guld og kul. Det udvindes af store virksomheder, som tjener mange penge. Regnskoven fældes for at få adgang til kullet i undergrunden. Det påvirker miljøet og har store konsekvenser for de mennesker, der bor i områderne. Andre steder fældes regnskoven for at give plads til plantager med palmeolietræer.

Cerrejon-minen


Foto: Andreas Beck

Jeniffer på 12 år bor klos op af Cerrejón-minen. Det er en af verdens største kulminer og den største åbne mine i verden. Kul er en af de energikilder, der belaster miljøet mest. Samtidigt har udvindingen af kullet store konsekvenser for miljøet og de mennesker, der bor tæt på.

Jennifer og hendes familie mærker forureningen fra minen hver dag. Tidligere dyrkede de fleste familier deres egen mad. Noget blev også solgt på markedet. På den måde kunne de tjene lidt penge. Forureningen af jorden betyder, at mange familier mangler mad og har svært ved at skaffe penge. Tidligere kunne wayuu-folket fiske i floden. Cerrejon-minen forurener vandet. Derfor er stort set alle fisk døde.

Børnene i området bliver mere syge end før. Mineselskabet har en læge, der kigger på børnene. For det meste siger han, at alting er fint. De gamle i området ved, at det ikke passer. De ved, at det er de små kulpartikler i luften, der gør børnene syge.

Wayuu-folkets kamp mod minen

Wayuu-folket tæt på Cerrejón-minen, kæmper for, at minen ikke bliver større. Når minen udvides, er landsbyer nødt til at flytte. De kæmper for retten til den jord, de har boet på i generationer. De kæmper også for at få mine-selskabet til at forstå, hvordan minen påvirker naturen. Det er en svær kamp.

 

Klimaforandringer

  • Klimaet i Colombia har ændret sig. Specielt i den nordlige del af landet mangler der vand. Selvom det er regntid, kommer der ikke regn. Derfor mangler der vand til både mennesker og dyr.
  • Omkring en fjerdedel af kullet, der bruges i Danmark, kommer fra Cerrejón-minen. Kul udleder store mængder CO2 i atmosfæren. Derfor er det godt at bruge mindre kul.
  • Udvindingen af kul forurener og skaber forandringer i naturen og for livsvilkårene for de mennesker der bor i nærheden.
  • Colombia er den største producent af palmeolie i Latinamerika. Mange steder fældes regnskoven for at give plads til træerne.