Kul i undergrunden

Sidst ændret
01.07.2021

Colombia er rig på naturressourcer. Det er for eksempel olie, naturgas, jernmalm, guld. Og så er der kul. Colombia er det land i Latinamerika, der producerer mest kul.

I det nordlige Colombia ligger minen Cerrejón. Det er en af verdens største åbne kulmine. Udvindingen af kul startede i 1985. Siden dengang er minen vokset og fylder nu 700 km2 – et område der er større end hele Bornholm.Her udvindes kul til hele verden. 32 millioner tons kul om året.

Faktaboks

  • 18 % af strømmen i Danmark i 2019 kommer fra kul.
  • 40 % af det kul, vi bruger i Danmark, kommer fra Colombia. Det er cirka 1,8 millioner tons.
  • Kul udleder store mængder CO2 i atmosfæren. Derfor er det godt at bruge mindre kul.
  • Danmarks energiplan er at være fri af fossile brændstoffer – kul, olie, gas – i 2050. Danske kraftværker kører i dag også på halm, træpiller, flis og affald.

Kulminen og miljøet

Den store kulmine skaber mange problemer for den lokale befolkning. De kæmper for at beholde deres jord. Men mange landsbyer er blevet tvunget til at flytte. Mineselskabet har stor magt. Problemerne er for eksempel:

Der mangler vand

  • Cerrejòn ligger i et område, der er meget tørt. Folk er afhængige af vandet i floderne. 27 gange i de sidste 30 år er flodernes løb blevet ændret for at gøre minen større. De fleste floder tørrer ud, når de er blevet flyttet.
  • Minen bruger meget vand. 34.000 liter vand om dagen.

Vand og afgrøder bliver forurenet

  • De få vandområder, der er tilbage, bliver forurenet af kulstøv og kemikalier. Vandet må koges, før det kan drikkes.
  • Afgrøder bliver også for forurenet. I LæseRaketten fortæller Jennifer om de sorte tomater.

Mennesker og dyr bliver syge

  • Kulstøvet indeholder kemikalier som svovl, krom og nikkel. Det gør mennesker syge. De kan få dårlige lunger og hjerte. Kemikalierne er fundet i blodet hos både minearbejdere og de mennesker, der bor tæt på minen.
  • Det forurenede vand gør også mennesker og dyr syge, hvis det ikke bliver kogt.

 

I filmen kan du se det lange tog, der fragter kul fra Cerrejón-minen ud til kysten.

Video
Video credit
Film: Andreas Beck og Heidi Brehm