Foto: Ricardo Ramírez

Ofte stillede spørgsmål

Hvem står bag LæseRaketten?

Oxfam Danmark står bag LæseRaketten. Vi ønsker at bidrage til danske børns globale dannelse og sætte fokus på god uddannelse for alle verdens børn.

Hvem er Oxfam Danmark?

Oxfam Danmark er en udviklingsorganisation, der både arbejder i Syd og i Nord. Ved at støtte civile samfund i Afrika, Mellemøsten og Latinamerika hjælper Oxfam Danmark indbyggerne til lige adgang til uddannelse, indflydelse og ressourcer. Gennem oplysning i Danmark ønsker Oxfam Danmark at sætte fokus på ulige vilkår og skabe en større forståelse for de problemer, udviklingslandene står overfor samt pege på konkrete handlemuligheder. Oxfam Danmark er den danske del af Oxfam - en af verdens største udviklings-organisationer. Vi arbejder i mere end 60 lande i verden. Sidste år fik mere end 19,2 millioner mennesker gavn af vores arbejde.

Hvad er formålet med Hele Verden i Skole?

Formålet med kampagnen er at skabe debat om Uddannelse for Alle og samtidig puste til danske elevers læselyst. I 2000 skrev alle verdens ledere under på Dakar Erklæringen og tog ansvaret for, at alle børn i 2015 skulle have adgang til en gratis grunduddannelse af god kvalitet. I 2015 blev disse løfter fornyet med de 17 verdensmål, hvor mål nummer 4 handler om at sikre alle børn en god skolegang inden 2030. Alligevel går 61 millioner børn stadig ikke i skole. Med Hele Verden i Skole kan danske elever lære om uddannelse, rettigheder og jævnaldrende børn i andre lande samtidig med, de kan læse skønlitterære historier og portrætter af børn fra årets fokusland.

Hvad er LæseRaketten?

LæseRaketten er en gratis bog, som indeholder skønlitterære tekster skrevet af kendte børnebogsforfattere samt portrætter af børn i et afrikansk, mellemøstligt eller latinamerikansk land. Bogen er trininddelt og kan anvendes fra børnehaveklassen til og med 6. klasse. Til de større klasser ligger der materiale og opgaver her på hjemmesiden. Danske elever møder jævnaldrende børn fra lande rundt om i verden, og de har på den måde mulighed for at læse og lære om de eksisterende forskelle og ligheder mellem danske børn og børn fra andre dele af verden.

Hvordan kan LæseRaketten bruges i undervisningen?

Med LæseRaketten følger et online elev- og læremateriale fuld af inspiration til arbejdet med globale problemstillinger. Lærematerialet indeholder opgaver, som alle kan bidrage til undervisning i menneskerettigheder, levevilkår og globalisering. Bogen kan anvendes fra børnehaveklassen til og med 6. klasse. Arbejdet med LæseRaketten kan strække sig over én dag, flere dage eller nogle uger, hvis I har lyst til at lave et tema om uddannelse og globale forhold. Opgaverne i lærematerialet kan bruges i tværfaglig sammenhæng, da de retter sig mod flere fag. Der findes også forslag til temauger.

Under menuen TIL ELEVEN vil I finde fakta om årets land i artikler skrevet til mellemtrinnet, billeder og små videoer. I Biblioteket under menupunktet Landetemaer findes materialer fra tidligere år.

Den Globale Aktionsuge?

Hvert år afholder vi aktionsuge sammen med alle de andre lande, der er med i den globale kampagne. Læs mere og følg planlægningen af årets Aktionsuge.

Hvordan kan man deltage i indsamlingen?

Hvert år afholder Hele Verden i Skole en indsamling, som støtter vores uddannelsesarbejde i Oxfam Danmark’ samarbejdslande i Afrika, Mellemøsten og Latinamerika. Læs mere om indsamlingen.

Hvad er Global Campaign for Education?

Global Campaign for Education (GCE) er den internationale kampagne, som Hele Verden i Skole er en del af. Formålet med GCE er at sætte fokus på, at uddannelse er en menneskeret. GCE vil gennem det offentlige samfund lægge pres på verdens ledere om deres løfte om Uddannelse for Alle. Hvert år deltager børn i mere end 100 lande i Den Globale Aktionsuge, som arrangeres af GCE, og hvor vi sammen sætter fokus på uddannelsesmålene. Se en lille film fra tidligere Aktionsdage.

Hvad er Uddannelse for Alle?

I 2000 underskrev 164 lande deriblandt Danmark Dakar Erklæringen. "Uddannelse for Alle" er det overordnede mål med Dakar Erklæringen. 164 lande har skrevet under på, at alle børn og voksne i 2015 skal have adgang til uddannelse. I 2015 blev disse løfter fornyet med de 17 verdensmål, hvor mål nummer 4 handler om at sikre alle børn en god skolegang inden 2030.