Hvis du vil klage

Vi ønsker hele tiden at forbedre kvaliteten af vores arbejde. Derfor tager vi imod klager om:

  • Vores arbejde i Danmark
  • Vores arbejde i udlandet

Systemet kan håndtere både operationelle klager og sensitive klager. Det sikrer, at alle informationer om sensitive klager behandles fortroligt.
En sensitiv klage er typisk en klage over korruption, brud på vores etiske regler, seksuel udnyttelse eller en anden grov overtrædelse af vores personalepolitikker. En operationel klage er typisk en klage over kvaliteten af vores arbejde.

Du kan klage på to måder:

  1. Ring eller mail til os på telefon +45 30 43 55 22 eller skriv til os på mail: info@heleverdeniskole.dk
  2. Skriv på engelsk til det uafhængige firma NAVEX, som Oxfam har en aftale med om at undersøge klager over forhold i alle lande, hvor Oxfam arbejder. Det kan du gøre fra dette link: www.oxfam.ethicspoint.com