Den globale aktionsuge

Den globale aktionsuge er en del af den internationale kampagne Global Campaign for Education (GCE), hvor Oxfam Danmark arrangerer den danske del "Hele Verden i Skole".

Hvert år deltager mere end 8 millioner børn i 100 lande i den globale aktionsuge. Ugen har til formål, at de forskellige regeringer holder deres løfte til verdens børn om, at de kommer i skole.

I den globale aktionsuge står mere end 8 millioner børn sammen om at formidle budskabet til verdens ledere: Alle børn har ret til at gå i skole.