Krontrane

Sidst ændret
12.01.2021


Foto: CC Luc Viatour

Fakta om krontranen

  • Levested: Savannen i Østafrika
  • Type: Fugl
  • Føde: Græs, frø, regnorme og larver
  • Alder: 10-15 år
  • Størrelse: 1-1,1 meter høje
  • Vægt: 3-4 kg
  • Antal: Cirka 70.000 i verden
  • Sjove fakta: Danner par for livet

Krontranen er den mest farverige i tranefamilien. Krontranen har fået sit navn efter de flotte gule, stive fjer, der rejser sig som en krone på hovedet.

Krontranen lever på Afrikas tørre savanner. De lever normalt i store flokke, men når de yngler, holder parrene sig for sig selv.

Skræmmer maden frem

Krontranen spiser frø og små dyr. Fuglene leder ofte efter føde i flok. Krontranerne går på en række og stamper hårdt i jorden, så insekter, orme, frøer, slanger og firben bliver bange og kommer ud af det høje græs.

Krontranen yngler i vådområder, hvor den laver en tyk, flad rede af græs og siv. Oftest ligger reden på jorden, men kan også bygges oppe i træer. Krontranen lægger typisk 1-4 æg. Både hannen og hunnen ruger på æggene.

Tranedansen

Krontranen er kendt for sin parringsdans. Denne dans er især vigtig for de unge par. Hannen og hunnen vandrer rundt om hinanden med udbredte vinger, mens de bukker med hovedet for at vise deres kroner frem. Af og til laver de nogle høje spring, for derefter at stoppe op og stå helt stille, og så starter dansen ellers igen.

Krontraner danner par for livet. Derfor er parringsdansen meget vigtig.

Se og hør Dansk Ornitologisk Forening optagelse af krontranen i Uganda:

Video