Mens Thomas Sankara var leder af landet, fik Burkina Faso sit nye flag.
Foto: Wikipedia Commons

Flag og nationalsang

Sidst ændret
11.01.2021

Flere lande i Afrika har de samme farver i deres flag som Burkina Faso. Farverne markerer landenes frihed efter mange år som kolonier. Farverne kaldes de pan-afrikanske farver.

I Burkina Fasos tilfælde siges det også, at den røde farve står for socialismen, den grønne for Burkina Fasos frugtbarhed, og at stjernen symboliserer revolutionens ledende lys.

Den burkinske nationalsang hedder på fransk ”Une Seule Nuit”. Det betyder: Én enkelt nat. Blandt folk kaldes den ofte for sejrs-sangen. Sangen er ligesom flaget fra 1984. Den handler om folkets frihed fra undertrykkelse. Sangen markerer håbet om en lysere fremtid. Hør nationalsangen.