Lærervejledning og opgaver 2016

Den samlede lærervejledning indeholder en introduktion, opgaveforslag til en række af folkeskolens fag samt opgaveforslag til LæseRakettens skønlitterære tekster og Burkina Fasos børn.

Indholds elementer
Tekst afsnit

Jeopardy-quiz over hjemmesidens temaer

Lav en fælles quiz i klassen, efter eleverne har læst eller arbejdet med hjemmesidens temaer. Niveauet i quizzen er tænkt til mellemtrinnet.

Download quizzen her og gem den på din computer. Quizzen åbnes med programmet PowerPoint.

Der ligger en vejledning til quizzen på det forreste slide i PowerPoint-præsentationen. Denne kan også printes som pdf her.

Når du åbner filen i PowerPoint, vil du formentlig få en besked om, at filen indeholder "makroer". I så fald skal du trykke godkend – uden makroerne fungerer quizzen nemlig ikke. Præsentationen er lavet i Windows, og det er muligt, at den ikke bliver vist rigtigt på en Apple-computer.
 


 

Opgaveforslag

 

Opdelt på skønlitterære tekster, LæseRakettens børn og de forskellige fag

Opgaver til LæseRakettens skønlitterære tekster

De dokumenter, der henvises til, finder du herunder:

Kuvert

Om Ædedolken

Folder til præsentation af historie

Gyserroulette

Berettermodel

Hvad er et essay?


Opgaverne til LæseRakettens børn knytter direkte an til portrætterne i LæseRaketten og temaet "Burkina Fasos børn".

I Temaet Burkina Fasos børn kommer danske børn og unge tæt på jævnaldrende i et andet land. Film, billeder og fortællinger kan skabe udgangspunkt for samtaler og diskussioner i klassen. Temaet er sammen med portrætterne i LæseRaketten  med til at sætte elevernes hverdag i relief og give dem en større forståelse for livet i et udviklingsland.

Opgaveforslag til LæseRakettens børn er ikke inddelt efter fag, men direkte relateret til de enkelte børn, som I møder i LæseRaketten.

Opgaver til LæseRakettens børn

De dokumenter, der henvises til, findes nedenstående.

Tip en 13'er og test din viden om LæseRakettens børn

Tip en 13'er - løsningsark

Gloser til postkort på fransk

Hvad er et essay

Hvordan bygges en artikel op

Vendespil


Opgaveforslagene er koplet op på Forenklede Fælles Mål

Opgaverne til de enkelte fag er således linket op på konkrete kompetenceområder, færdigheds- og vidensmål.

I lærervejledningerne til de enkelte fag afsluttes hvert opgaveforslag med en henvisning til Forenklede Fælles Mål, som i kursiv refererer til:

Kompetenceområde (efter x. klasse)/Færdigheds- og vidensmål-område/Konkrete færdigheds- og vidensmål.

Introduktion til lærermaterialet

Dansk

Historie

De kreative fag

Natur og teknologi

Madkundskab