Hvad laver verdens børnearbejdere?

børnearbejde landbrug
Foto: William Vest-Lillesøe

Når man taler om børnearbejde, tænker mange nok på børn i miner og på fabrikker. Men faktisk arbejde de fleste børn i landbruget - 70 %. En stor gruppe arbejder i servicefag med handel og som tjenestefolk - 17 %. Og omkring 12 % arbejder i industrien.

De fleste arbejder i landbruget

Flertallet af verdens fattige mennesker bor på landet. De lever af landbrug. Ofte dyrker de den mad, familien spiser. Hvis de er heldige, kan de sælge nogle af deres afgrøder og tjene lidt penge.
70 % af verdens børnearbejdere arbejder i landbruget. De fleste af dem arbejder hos deres familie. I fattige familier er det naturligt, at børnene hjælper til og bliver oplært af de voksne.

Men de børn, der er tale om her, nøjes ikke med at hjælpe til. De har en lang og hård arbejdsdag og går ikke i skole. De må ofte bære tunge ting og bruge farlige redskaber som for eksempel macheter. Sprøjtemidler, som bruges uden beskyttelse, er et stort problem. Børn, der arbejder på store plantager, tælles også med her.

Fiskeri


Foto: Tine Harden

Mange børn arbejder som fiskere. Forholdene kan sammenlignes med landbruget. Hele familien, både børn og voksne, arbejder med fiskeriet, som skaffer familien mad på bordet. Arbejdsdagene er lange og hårde. I Sydøstasien er der mange eksempler på børn, der arbejder for andre. De arbejder på store både eller i fiskeindustrien.

Husholdning og tjenestefolk

Rigtig mange børn arbejder i private hjem – enten deres eget eller andres. Nogle af dem er blevet solgt ligesom en slave. Det er et ”usynligt” område, for mange lande regner ikke husholdning med til arbejdsmarkedet. Børn, der arbejder i fremmede hjem, er særligt udsatte. Selv mindre børn kan være alene uden kontakt til deres familie. Måske får de ingen løn, men bare et måltid mad for en hel dags hårdt arbejde. Risikoen for at børnene bliver seksuelt misbrugt er også stor.

Fabrikker – industri

Børn, der arbejder på fabrikker, har fået en del opmærksomhed i de senere år. Det gælder især, hvis de producerer varer, som sælges i Vesten. Det kan for eksempel være tøj eller fodbolde. Men de fleste børnearbejdere i industrien findes uden for de store fabrikker. De laver ting, der sælges på det lokale marked – tøj, sko, glas, fyrværkeri, teglsten. De er sjældent ansat i store firmaer. Deres arbejdsdag er lang og hård. De bærer tunge byrder, arbejder med maskiner og værktøj uden beskyttelse, eller bruger giftige kemikalier.

Byggeri og stenbrud

I Danmark bruges maskiner til at lave mursten og bryde sten i et stenbrud. I fattige lande bliver mursten lavet i hånden og båret hen til byggepladsen. Børn, der har det arbejde, bærer tunge byrder og har lange arbejdsdage. Når man ikke har maskiner, bruger man hakker i stenbruddet. Bagefter slæbes stenene i sække hen til de steder, hvor de skal bruges.