Foto: Fahat Faisal

Ansvarlig produktion

Virksomheders sociale ansvar

CSR er en forkortelse af det engelske udtryk ”Corporate Social Responsibility”. På dansk taler man om virksomheders sociale ansvar. Det betyder, at virksomheder frivilligt tager ansvar for deres produktion. CSR-arbejde kan berøre sociale eller miljømæssige forhold.

Du kan være med til at hjælpe miljøet, når du handler.

Som kunder kan vi efterspørge miljøvenlige produkter, når vi handler. På den måde er vi med til at fortælle virksomheder, at det er vigtigt, de tænker på miljøet, når de fremstiller deres varer. Derfor hjælper det også miljøet, når vi som forbrugere køber produkter med et miljømærke. Det kan fx være det nordiske miljømærke Svanen eller EU’s miljømærke Blomsten.

Virksomheder kan tjene penge på at producere ansvarligt

Når virksomheder bliver mere miljøvenlige, gør de det ikke altid kun for miljøets skyld. Hvis virksomheder sørger for at lave mindre affald og genbruge mere, kan de spare penge og ressourcer. Samtidig kan det være en god forretning at sælge (brande) sig selv som en ansvarlig virksomhed, der tænker på miljøet.