Hvad betyder bæredygtighed?

Bæredygtighed handler om, hvordan vi kan passe på jorden, så den ikke tager skade af den måde, vi lever på.

Ordet bæredygtig bliver ofte brugt, når man taler om at passe på jorden. Bæredygtighed handler om at give jorden videre til næste generation i lige så god stand, som vi overtog den.

De valg, vi træffer i hverdagen, har betydning og konsekvenser for jorden. Konsekvenser, som man måske ikke kan se i dag, men som kan have betydning langt ind i fremtiden.

Bæredygtighed handler derfor om alle de ting, vi gør i vores hverdag. Om vi køber mange eller få ting. Sorterer vores affald eller ej. Om vi cykler eller kører i bil. Om alle de små ting vi gør, som sætter et fodaftryk på jorden.

En bæredygtig udvikling kræver, at verden arbejder sammen

De nye verdensmål er verdens fælles plan for, hvordan vi skaber en bæredygtig udvikling i verden. Officielt hedder de "verdensmål for bæredygtig udvikling".

Begrebet bæredygtig udvikling

Begrebet "bæredygtig udvikling" har siden starten af 1980'erne fyldt mere og mere. Dengang blev det formuleret således: "En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende behov, uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare."

De udfordringer, som verdensmålene skal løse, er komplekse og skal angribes fra flere vinkler. Verdensmålene bygger derfor på en bred forståelse af bæredygtighed. De handler både om social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed.

Alle mennesker på jorden, og deres måde at leve på, er en del af jordens samlede kredsløb. Når man taler om bæredygtighed, miljø og forurening, er der ikke nogen landegrænser – det er en global dagsorden.  Det er derfor en opgave, alle lande og alle mennesker på jorden må stå sammen om at løse.

Brug dit affald som en ressource

Prøv at lave legetøj ud af dit affald. Se her hvordan, I kan lave en bil af skrald.

Eller se, hvordan du kan give dit gamle tøj nyt liv.