Foto: Heidi Brehm

Alle børn i verden har ret til en god uddannelse, så de kan skabe en fremtid for sig selv og deres samfund. Der er stadig 61 millioner børn i verden, der ikke går i skole – dem skal vi have med. Det er vigtigt, at de kommer i en god skole, hvor de lærer at læse, skrive og regne, men også lærer om deres rettigheder og om at være en aktiv medborger.

Verdens ledere har skrevet under på 17 verdensmål, hvor verdensmål nummer fire handler om god uddannelse til alle. I Aktionsugen 2019 skal vi minde de danske politikere om deres løfter, så vi kan få alle børn i en god skole.

Politikerne skal høre børns stemme – Giv din stemme til kende

I år skal vi råbe politikerne op og vise dem vores drømme for fremtiden. Lav talebobler, tankebobler, opråb, udbrud og drømme med jeres budskab. Skriv et slogan, et rim eller dit opråb i boblerne. Eller tegn din drøm om en god fremtid for verdens børn i flotte farver. 
Vær med på dagen eller send jeres tale- og tankebobler til Oxfam IBIS senest d. 10. april 2019 - så sætter vi det sammen til et værk og sørger for, at det bliver overbragt til politikerne.

Udfyld en af boblerne her eller tegn selv jeres egne.

Send jeres bobler senest d. 12. april til:

Oxfam IBIS
Vesterbrogade 2B
1620 København V
Att: Hele Verden i Skole