Det er forbudt at bruge børn til arbejde, som kan skade deres helbred, sikkerhed og moral.
Foto: Peter de Reuter

ILO konventionerne

FN har en organisation, der hedder ILO. ILO står for International Labour Organisation – på dansk Den Internationale Arbejdsorganisation. ILO er med til at lave regler om gode og sikre vilkår for alle mennesker, der arbejder. Det gælder også retten til at være med i en fagforening.

ILO har skrevet to konventioner, som handler om børnearbejde.
En konvention er en aftale mellem forskellige lande. Det er ikke en lov, som et land kan dømmes og straffes efter. Men når et land har skrevet under på en konvention, har det pligt til at overholde den.

ILO-konvention 138

Bestemmelsen blev vedtaget i 1973. Her står, at der skal være regler for, hvor gammel man må være for at have et arbejde.
Udgangspunktet er, at børn ikke bør arbejde, før de er over den skolepligtige alder. Derfor må de først arbejde fuld tid, når de er fyldt 15 år og have let arbejde fra de er 13 år.
I nogle udviklingslande, hvor økonomien og skolesystemet ikke er så godt udviklet, tillades en lavere aldersgrænse. Her er grænsen 14 år for almindeligt fuldtidsarbejde og 12 år for let arbejde. Det lette deltidsarbejde må ikke forhindre barnet i at gå i skole, og det må ikke være skadeligt for dets sundhed eller udvikling.

Måske har du læst i Fakta om børnearbejde, at halvdelen af verdens børnearbejdere er under 12 år. Så der er mange steder i verden, hvor ILO-konvention 138 ikke bliver overholdt. Der er 161 lande i verden, der har skrevet under på konvention 138.

ILO-konvention 182

Bestemmelse blev vedtaget i 1999. Her forbydes den værste form for børnearbejde. Hovedpunkterne i konventionen er:

-  Det er forbudt at holde børn som slaver
-  Det er forbudt at sælge børn
-  Det er forbudt at bruge børn som soldater
-  Det er forbudt at bruge børn til prostitution
-  Det er forbudt at bruge børn til at lave kriminalitet
-  Det er forbudt at bruge børn til arbejde, som kan skade deres helbred, sikkerhed og moral

Der er 174 lande i verden, der har skrevet under på konvention 182.

Under punktet Fakta om børnearbejde findes et afsnit om de værste former for børnearbejde. UNICEF, som er FN's børnefond, regner med at cirka 8 millioner børn i verden har den slags arbejde.