Uddannelse er en menneskeret.
Foto: Dorthe Nielsen

Menneskerettigheder

Verdenserklæringen om menneskerettigheder

Menneskerettighederne blev vedtaget i FN i 1948. De beskriver, hvilke rettigheder og friheder som bør gælde for alle mennesker – også børn. De begynder sådan her: "Alle mennesker er født frie og lige i værdighed og rettighed…"

FN betyder de Forenede Nationer. FN blev dannet i 1948 lige efter 2. verdenskrig. Det er FN's formål at sikre fred og udvikling i verden.

Hvert afsnit kaldes en artikel. To artikler er vigtige, når man taler om børnearbejde:

Artikel 4 om forbud mod slaveri og tvangsarbejde:

Ingen må holdes i slaveri eller trældom; slaveri og slavehandel under alle former skal være forbudt.

Artikel 26 om retten til gratis undervisning:

Enhver har ret til undervisning. Undervisningen skal være gratis, i det mindste på de elementære og grundlæggende trin. Elementær undervisning skal være obligatorisk. Teknisk og faglig uddannelse skal gøres almindelig tilgængelig for alle, og på grundlag af evner skal der være lige adgang for alle til højere undervisning.