Foto: Rune Geertsen

Hvad gør politikerne?

Hvor skal man starte?

Hvor er det bedst at starte kampen mod børnearbejde? Med arbejdsgiverne, der gør det muligt for børn at arbejde på deres fabrikker? Med importører, der køber produkterne fra fabrikkerne så billigt som muligt? Med butiksindehavere og kunder, der ikke er kritiske over for, hvad de køber? Eller med de, der i de enkelte lande har magt til at lave love, der forhindrer børnearbejde?

Opfordringer til politikere og regeringer.

Organisationer, der arbejder for at få stoppet børnearbejde, opfordrer regeringer og politikere til at gøre mere. Politikerne kan nemlig være med til at sikre en lovgivning, der gør det ulovligt at gøre brug af børnearbejde. En strengere kontrol af produkter, der importeres til Europa, ville være et middel til at bekæmpe børnearbejde. Politikerne kan også arbejde for, at forbrugere skal kunne se, om de produkter, de køber. er "garanteret fri for børnearbejde." Vi har jo i forvejen mærker for økologi og fair-trade. Regeringerne kan på samme måde støtte projekter, der sikrer grundskoleuddannelse til børn i fattige lande, så børnene går i skole i stedet for at arbejde.

Verden skal samarbejde

Det er ikke en let opgave, og for at det for alvor kan gøre en forskel, er hele verden nødt til at arbejde sammen. Det kan blandt andet ske i FN, hvor mange lande mødes og samarbejder om vigtige emner i verden. Det er også FN, der har formuleret de vigtige konventioner -  Menneskerettighedskonventionen og Børnekonventionen,  Hvis de blev overholdt i alle de lande, der har underskrevet dem, ville børnearbejde snart være afskaffet.  Et andet eksempel på samarbejde i FN er verdensmålene. De tager også fat på store spørgsmål som afskaffelse af fattigdom, mindre ulighed, uddannelse til alle børn.