Verdensmålene

Politisk vilje betyder meget, når børnearbejde skal bekæmpes. I 2015 blev de gamle 2015-mål afløst af 17 nye mål for udviklingen i verden. De kaldes verdensmålene og gælder for alle lande i verden - både rige og fattige. Verdensmålene skal være med til at sikre en værdig og bæredygtig fremtid for hele verdens befolkning.

Væk med fattigdom og ulighed

Verdensmålene er en vigtig del af kampen mod børnearbejde. Hvis vi når mål 1, 4 og 10, som handler om fattigdom, uddannelse og ulighed, vil det have stor betydning for verdens børnearbejdere. Mange børn arbejder for at kunne forsørge familien, og derfor får de aldrig en uddannelse. Det er en ond cirkel. For når børnene selv bliver voksne, vil de, ligesom deres forældre, have svært ved at finde et ordentligt arbejde, når de ikke har nogen uddannelse. I værste fald må deres børn også arbejde for at hjælpe til med at forsørge familien.

De 17 verdensmål

Mål 1. Afskaf fattigdom
Mål 2. Stop sult
Mål 3. Sundhed og trivsel
Mål 4. Kvalitetsuddannelse til alle
Mål 5. Ligestilling mellem kønnene
Mål 6. Rent vand og sanitet
Mål 7. Bæredygtig energi
Mål 8. Anstændige jobs og økonomisk vækst
Mål 9. Industri, innovation og infrastruktur
Mål 10. Mindre ulighed
Mål 11. Bæredygtige byer og lokalsamfund
Mål 12. Ansvarligt forbrug og produktion
Mål 13. Klimaindsats
Mål 14. Livet i havet
Mål 15. Livet på land
Mål 16. Fred, retfærdighed og stærke institutioner
Mål 17. Partnerskaber for handling

Det går den rigtige vej ...

Der er lang vej endnu, men udviklingen går heldigvis i den rigtige retning. I de sidste 10 år er antallet af børnearbejdere faldet fra 215 millioner til 152 millioner. Det sidste tal er fra 2016.

På vores hjemmeside har vi et samlet materiale om verdensmålene.