Temaforløb om Colombia

Her finder du forslag til tre forskellige temaforløb. Forløbene kan bruges som ramme for en temauge. I kan også udvælge enkelte elementer til brug i den daglige undervisning.


Til indskolingen: Rejs med til Colombia og besøg regnskoven

I dette temaforløb rejser eleverne til Colombias regnskov. De lærer om livet i regnskoven og får kendskab til regnskovens dyr og planter og regnskovens betydning for jordens klima.

Temaforløb til indskolingen - Rejs med til Colombia og besøg regnskoven

Flybillet til Colombia

Forsøg - bliv klog på regnskoven

Dyrene i regnskoven - kompendie fra Randers Regnskov
 


Til mellemtrinnet: Colombias børn har ordet

FN støtter fredsprocessen i Colombia. I dette temaforløb bliver forskellige grupper af børn fra Colombia inviteret til at fremlægge deres synspunkter til et møde i FN´s hovedkvarter. I temaforløbet skal eleverne repræsentere forskellige grupper af børn i Colombia og udtrykke deres synspunkter. De skal udarbejde en præsentation, hvor de fortæller om deres liv og udfordringer, som skal fremlægges i FN.

Temaforløb til mellem mellemtrinnet - Colombias børn har ordet

Invitation til møde i FN
Sådan laver du en god tale


Til de ældste: Kullet i undergrunden

Eleverne skal spille et dilemma-spil. De bliver præsenteret for en case om muligheden for at udvide en kulmine i Colombia - en udvidelse der vil få konsekvenser for de folk, der bor i området. I temaforløbet skal eleverne repræsentere forskellige parter i den præsenterede case. De skal sætte sig ind i deres aktørs synspunkter og kunne repræsentere disse i spillets to forhandlingsrunder.

Temaforløb til de ældste - Kullet i undergrunden

Case og forhandlingsforløb

Gruppebeskrivelser - arbejdsark

Verdens energiforbrug og udledning af CO2

Forsøg om udledning af CO2