Foto: Pixabay / CC

De historier, der ender med at komme i dagens avis, er kun et lille udpluk af, hvad der er sket rundt omkring i verden. Redaktøren og journalisterne kigger efter nogle helt bestemte kriterier i en historie. Jo flere kriterier, der er opfyldt, og jo mere de bliver brugt, jo mere relevant er historien for læseren. Kriterierne hedder nyhedskriterierne:

Aktualitet: Historien skal være en nyhed, læseren skal have noget nyt at vide.

Væsentlighed: Historien skal være vigtig og har betydning for læseren.

Identifikation: Læseren skal kunne identificere sig med personerne eller begivenhederne i historien.

Sensation: Skriv om noget nyt, noget der overrasker, noget man ikke lige havde forventet hang sådan sammen.

Konflikt: Er der en konflikt, så skal begge sider i sagen høres.

Før du skriver din artikel, er det en god ide at tænke ideen igennem i forhold til nyhedskriterierne. Spørg dig selv: Hvad er min vinkel – altså hvad vil jeg gerne fortælle med denne historie? Hvorfor skal min læser have det her at vide? Hvilke nyhedskriterier trækker historien især på?