Foto: Arne Simonsen

Guatemalas undergrund

Sidst ændret
29.06.2020

Guld er et råstof. Der findes meget guld i Guatemala.

Når råstoffer tages op af jorden, sker det ofte i store miner. Det kaldes at udvinde guld. Minerne har store maskiner og andet udstyr til at få guldet op af jorden. Minerne er både gode og dårlige for de folk, der bor i området.

Fakta

Råstoffer er jordens egne ressourcer, der kan bearbejdes til varer. Det kan være materialer som træ, olie og kul. Det kan også være mineraler og metaller som jern, guld og diamanter.

Guatemala har store forekomster af guld, sølv, nikkel og zink. Priserne på guld er steget i de senere år. Derfor er der mange, der gerne vil udvinde guld.


 

Arbejdspladser

I Guatemala er der mange, der ikke har et arbejde. Hvis man er arbejdsløs i Guatemala får man ikke understøttelse fra staten. Det er heller ikke gratis at komme til læge og på hospitalet, sådan som vi gør i Danmark. I Guatemala må man klare sig selv eller få hjælp af sin familie. Derfor er det ekstra vigtigt at have et arbejde. En mine kan give arbejde. Der er både arbejde i selve minen og omkring minen. For eksempel, hvis der skal bygges en vej op til minen.

Miljø

Minedrift påvirker miljøet. Der bruges ofte kemikalier i minerne. De forurener naturen og skader dyrene, som bor omkring minen. Det betyder også, at drikkevandet omkring minen kan blive forurenet. Når der udvindes guld, bruges der store mængder vand. I Guatemala har udvindingen af guld ført til forurening af landsbyernes vand. Folk bliver syge og får hudproblemer.

Retten til jorden

Når et stykke jord skal bruges til minedrift, bliver folk ofte tvunget til at flytte. Nogle gange flyttes de langt væk. Måske flyttes de til jord, hvor der ikke kan dyrkes grøntsager. Eller jorden ligger langt væk fra markedet, hvor mange arbejder. Det betyder, at folk mister muligheden for at tjene penge og skaffe mad.

I Guatemala har oprindelige folk protesteret mod at blive flyttet. Det er svært at få ret over for de store mineselskaber og regeringen.

Børnearbejde

Arbejdet i minerne er ofte farligt, og der sker tit ulykker. I nogle miner arbejder der også børn. Når børn arbejder i en mine og ikke kommer i skole, mister de muligheden for at få en uddannelse og en bedre fremtid.

Hvad mener staten?

Staten mener, at udvinding af Guatemalas naturressourcer er med til at skabe arbejdspladser og indtægter til landet. Indtægterne skal bruges til skoler og hospitaler. Landets mine- og skattelove betyder dog, at det ofte er store udenlandske selskaber, der tjener de fleste penge på råstofferne. Rigdommene i jorden er derfor ikke med til at forbedre livet for fattige mennesker i landet.