Foto: Per Berholdt Jensen

Klimaforandringer

Sidst ændret
29.06.2020

Guatemala er et af de steder i verden, der rammes hårdest af klimaforandringer.

Fakta

Drivhusgasser er et fælles navn for de luftarter, der giver drivhuseffekt. Drivhusgasserne opsuger varmestrålingen fra jordens overflade og virker som et isolerende lag. Det betyder, at jo højere koncentrationen af drivhusgasser er i atmosfæren, jo mere isolerer de, og jo varmere bliver der på jorden.

Drivhusgasserne er vanddamp, kuldioxid, metan, freon, lattergas og den ozon, der findes i de lavere luftlag. 
Mennesker producerer store mængder af disse luftarter.

Når fabrikker producerer ting. Når vi kører i bil. Når vi tænder for lyset. Så udleder vi drivhusgasser. Udledningen af drivhusgasser gør jorden varmere.

Mellemamerika er et af de steder, der bliver hårdest ramt af klimaforandringer. I Guatemala er det meget tydeligt. Regntiderne har ændret sig. De starter senere og slutter tidligere. Perioderne med regn bliver kortere og kraftigere. Det betyder flere oversvømmelser og mudderskred.

Det er blandt andet udledningen af CO2, der er med til at skabe klimaforandringer. I Danmark udleder vi over ti gange så meget CO2 pr. indbygger som i Guatemala. Rige lande udleder langt mere CO2 end fattige lande. Det er ofte de fattigste dele af verden, der rammes hårdest af klimaforandringerne.

Naturkatastrofer og klimaforandringer betyder, at mennesker må tilpasse sig nye forhold. Det kan være svært, når man er fattig. Fattige familier har ikke penge til at bygge et nyt hus, fordi det gamle blev væltet af et mudderskred. De har heller ikke råd til at flytte, når jorden tørrer ud. Når klimaforandringer rammer fattige lande, bliver der mere kamp om ressourcer som mad og vand.

klimaforandringer - Hvad kan du gøre?

Der er mange ting, du kan gøre for at nedbringe udslippet af CO²:  

  • Tag mobilopladeren ud af kontakten, når du ikke oplader telefonen. Opladeren bruger energi i al den tid, den er tilsluttet kontakten.
  • Pak madpakken ind i pergamentpapir i stedet for sølvpapir. Brug af stanniol koster seks gange så meget energi som pergamentpapir.
  • Brug cyklen som transportmiddel. Hvis du har 2,5 km. i skole, og du tager cyklen i stedet for at blive kørt, vil du udlede 150 kg CO² mindre pr. år.
  • Sluk computer, stereoanlæg og fjernsyn på kontakten i stedet for at lade dem stå på standby. Når dine apparater står på standby, bruger de stadig strøm.
  • Spar på det varme vand, når du går i bad, laver mad og vasker op.
  • Sig nej tak til plastikposer, når du er ude at købe ind.
  • Kan du selv komme på andre?

 

Lær mere:  Om klimaforandringer