Fakta og tal om Bolivia

Sidst ændret
16.01.2024
Indholds elementer
Billede
Image
Befolkningspyramide: Globalis.dk
Billede kredit
Befolkningspyramide: Globalis.dk
Tekst afsnit

Bolivia har sit navn efter Simón Bolívar. Han var en af lederne dengang Sydamerika kæmpede for sin uafhængighed. Med krigene ville det oprindelige folk tage deres land tilbage fra kolonimagterne. Kolonimagten Spanien havde besat Bolivia siden 1500-tallet. Men selvom de oprindelige folk tog deres land tilbage, så er det stadig en kamp. For de oprindelige folk har stadig ikke ordentlige rettigheder. Som en del af kampen valgte man i 2009 at ændre Bolivias navn til Bolivia, den flernationale stat.

Befolkning: Der bor næsten 12 millioner mennesker i Bolivia. Omkring 2.5 millioner af dem, tilhører den oprindelige befolkning. Men tæt på hver anden føler sig som en del af de oprindelige folk. Det er ofte mestizerne, der har rødder fra både de oprindelige folk og europæerne. De oprindelige folk består af mere end 36 forskellige grupper. Aymara og quechua er de største grupper. De hører til i det bolivianske højland. I lavlandet findes der mange mindre grupper af oprindelige folk. I Bolivia er den gennemsnitlige levealder 75 år for kvinder og 69 år for mænd.

Hovedstad: Bolivia har to hovedstæder, La Paz og Sucre. Bolivia har haft to hovedstæder siden 1899. Sucre var egentlig hovedstaden, men det ville man ændre til La Paz. Det endte i en stor konflikt. Derfor valgte man at have to hovedstæder. I La Paz sidder regeringen, og i Sucre sidder domstolens højesteret.

Sprog: Spansk og derudover 36 forskellige oprindelige sprog blandt andet quechua og aymará. De to sprog er også officielle sprog. Aymara sproget er ældre end quechua. Quechua er Inkarigets oprindelige sprog. I landområderne er der stadig mange, der taler de oprindelige sprog.

Areal: 1 098 581 km2 (25 gange større end Danmark).

Geografi: Bolivia ligger lidt syd for ækvator. Landet rummer næsten alle klimazoner. Landet kan groft opdeles i tre forskellige geografiske områder. Højlandet ligger i over 3.000 meters højde. Der er landskabet øde, og planterne er mest en blanding af steppegræs og dværgbuske. Højlandet er fladt med Andesbjergenes høje snetinder i baggrunden. Dalene ligger i 1.000 – 3.000 meters højde og har både tempereret og subtropisk klima. Lavlandet dækker cirka 65% af Bolivia. Det flade lavland består mest af regnskov, og klimaet er tropisk.

Religion: Officielt er Bolivia et kristent land. Cirka 3 ud af 4 er katolikker. Mange blander den katolske tro, som kom med spanierne, med de oprindelige folks tro. De oprindelige folks traditioner er tæt knyttet til naturen. Pachamama, Moder Jord, spiller en vigtig rolle i de oprindelige folks kultur. Hun hersker over jordens frugtbarhed og er kilden til alt liv.

Møntfod: Bolivianos (BOB) – Raten er 1 BOB for 0.96 kr.

Naturressourcer: Bolivia har rigtig mange værdifulde naturressourcer. I Bolivias bjerge finder man mange mineraler som for eksempel sølv, guld, tin og kobber. Landet har også både olie og naturgas. Bolivia bruger også de store floders energi. I Bolivias nye grundlov er kokaplanten også set som en naturressource.

Uddannelse: Alle børn i Bolivia skal mindst gå 8 år i skole. Efter 8 år kan man tage mere uddannelse. Men det er langt fra de fleste, som gør det. I mange år var det et problem i Bolivia, at mange børn og voksne ikke kunne skrive og læse. Sådan er det ikke længere. Nu kan 99,4% af de unge læse og skrive. Det er over gennemsnittet i verden, som er omkring 90%.