Foto: William Vest-Lillesøe

Opgaver til ansvarligt forbrug og produktion

Miljø- og Fødevareministeriet har bidraget til udviklingen af et et undervisningsmateriale relateret til verdensmål 12 om ansvarligt forbrug og produktion. 

I kan finde viden om og eksempler på, hvordan affald kan bruges som en ressource, og hvordan vi sikrer en ansvarlig produktion.

Eleverne introduceres for madspild, og hvad de selv kan gøre for at undgå madspild, samt hvad de kan gøre for at mindske kemi i hverdagen.

Materialet er en del af Hele Verden i Skoles samlede undervisningsmateriale om verdensmålene og kan ses under verdensmål 12.