Uddannelse kan være med til at…

  • Skabe mere lighed mellem mennesker
  • Løfte mennesker ud af fattigdom
  • Sørge for bedre sundhed
  • Skabe bedre økonomi og udvikling – for den enkelte og for samfundet
  • Forbedre miljøet

Uddannelse er en menneskeret. Det betyder, at alle børn har ret til at gå i skole. Det står der i FN's menneskerettigheder og i børnekonventionen. 

Alligevel er der 61 millioner børn i verden, der ikke går i skole. De lærer ikke at læse, regne eller skrive. Det betyder også, at de ikke lærer om deres rettigheder. Det bliver sværere for dem at bestemme over deres liv og fremtid.

I Colombia tilhører 3,4 % af befolkningen oprindelige folk. Det er cirka 1,5 millioner mennesker. En meget stor gruppe af dem hører til de fattigste mennesker i landet. Og mange af deres børn kommer ikke i skole. Familierne har ikke råd til skoleuniformer og bøger. Børnene må hjælpe med at skaffe mad og vand. Når børnene ikke går i skole og får en uddannelse vil de ofte blive ved med at være fattige.

Uddannelse hører også med til verdensmålene. Mål nummer fire handler om alle børns ret til at gå i skole. Undervisningen skal være af god kvalitet. Læreren skal være uddannet, og der skal være ordentlige lokaler og skolebøger.