Nidals søskende laver lektier.
Foto: William Vest-Lillesøe

Uddannelse er en menneskeret

Sidst ændret
02.07.2020

Uddannelse er med til at

  • Mindske ulighed
  • Øge befolkningens sundhed
  • Løfte mennesker ud af fattigdom
  • Reducere kriminalitet
  • Skabe økonomisk velstand og udvikling
  • Forbedre miljøet

Uddannelse er en menneskeret. Det betyder, at alle har ret til at gå i skole. Det står der i FN's menneskerettigheder. Alligevel er der 61 millioner børn i verden, der ikke går i skole. De lærer ikke at læse, regne eller skrive. Det betyder også, at de ikke lærer om deres rettigheder, og at de får sværere ved at forme deres fremtid.

I 2015 vedtog verdens ledere 17 mål for verden. De kaldes for verdensmålene. Verdensmålene skal gøre verden til et bedre sted. Her spiller retten til uddannelse en vigtig rolle. Mål nummer 4 skal sikre alle lige adgang til en uddannelse af god kvalitet. Kvalitetsuddannelse betyder blandt andet, at der ikke sidder 100 elever i én klasse, at lærere er uddannede, og at undervisningen foregår i ordentlige lokaler.

 


Nidals søster. - Foto: William Vest-Lillesøe

Uddannelse skaber udvikling

Uddannelse kan skabe grundlaget for et bedre liv og en bedre verden. Uddannelse mindsker risikoen for krig, øger befolkningens sundhed, løfter mennesker ud af fattigdom og skaber økonomisk velstand og udvikling.

I Oxfam IBIS arbejder vi med at sikre alle ret til en god uddannelse, fordi vi tror på, at uddannelse skaber udvikling.