Flygtningelejren Za'atari
Foto: William Vest-Lillesøe

Flygtninge i verden

Sidst ændret
01.07.2021

Hver dag er 23.000 mennesker nødt til at flygte et sted i verden. Næsten halvdelen af dem er børn. Lige nu er omkring 71 millioner mennesker på flugt. De flygter blandt andet fra krig, vold og forfølgelse.

Flygtninge er personer, der forlader deres hjemland. De tager til et nyt land, fordi de ikke er sikre i deres eget land.

Andre flygter inden for grænserne af deres land. De er flygtninge i deres eget land. Det kaldes ”internt fordrevne”. Der er cirka 41 millioner mennesker i verden, der lever som internt fordrevne.

Mere end fire ud af fem af alle flygtninge i verden bor i ”nærområder”. Det gælder også for de fleste af de 11 millioner, der er på flugt fra krigen i Syrien. De er blandt andet flygtet til Jordan.

Ordet ”nærområde” bruges på forskellige måder. Ofte henviser ”nærområde” til et land tæt på flygtningens hjemland. Andre gange henviser ”nærområde” til et land med en kultur eller religion, der minder om flygtningens hjemland.

Definitionen på en flygtning

Der findes flere definitioner på, hvornår man er flygtning. Ifølge de Forenede Nationer (FN) er en flygtning ”en person, som nærer en velbegrundet frygt for forfølgelse på grund af sin race, religion, nationalitet, sit tilhørsforhold til en bestemt social gruppe, eller sine politiske anskuelser, som befinder sig uden for det land, i hvilket han har statsborgerret og som ikke er i stand til – eller på grund af sådan frygt ikke ønsker – at søge dette lands beskyttelse”.