Billedet her er fra Guatemala, hvor maya-folket bor.
Foto: Annelie Abildgaard

Oprindelige folk i verden

Sidst ændret
01.07.2020

Der findes cirka 370 millioner mennesker i verden, som kalder sig oprindelige folk. Det svarer til 4 procent af verdens befolkning. De lever i mere end 70 forskellige lande.

Alle oprindelige folk har et særligt forhold til naturen og jorden, hvor deres forfædre har boet. De har deres egen kultur og traditioner. Ofte taler de deres eget sprog.

Mange lande, hvor der bor oprindelige folk har været kolonialiseret. En kolonimagt er et andet land, som kommer udefra og ved magt overtager styringen af landet.

Colombia blev koloniseret af Spanien, dengang Christoffer Columbus ”opdagede” Sydamerika. Kolonimagten tvang folk til at tilpasse sig en ny kultur, et nyt sprog og en ny religion. Mange oprindelige folk mistede også livet i mødet med kolonimagten, som brugte våben, de oprindelige folk ikke kendte til. Mange lande fik nye landegrænser, og oprindelige folk blev delt af de nye grænser. For eksempel lever wayuu-folket både i det nordlige Colombia og i nabolandet Venezuela.

Verdens oprindelige folk er vigtige for at bevare kulturel forskellighed i verden.