FN står bag verdensmålene

FN står for De Forenede Nationer. FN blev dannet i 1945 efter 2. verdenskrig. En stor del af verdens ledere var enige om, at der var brug for en organisation, der kunne sørge for fred i verden. Her skulle man stå sammen om at skabe en bedre verden. Nu er der 193 lande med i FN. Danmark har været med siden FN blev dannet.

De Forenede Nationer er det danske navn. På engelsk hedder det United Nations eller UN.

FN hjælper hvis der opstår krig eller konflikt i et land. FN kan hjælpe med at finde en løsning, og FN kan også hjælpe med at sørge for, at landets befolkning har det godt, så længe krisen varer. FN er på den måde en slags sikkerhedsnet.

Det er FN, der står bag verdensmålene. Alle FN´s medlemslande skal hjælpe med at opfylde verdensmålene inden 2030.

Hvad laver FN?

Siden 1945 har FN arbejdet for fred i verden. FN har været med til at løse store internationale konflikter, og været med til at sikre frie og demokratiske valg rundt i verden.

FN har også stort fokus på menneskerettigheder. FN arbejder for at beskytte menneskers rettigheder, og holder øje med at menneskerettighederne bliver overholdt.

UNICEF er FN´s børneorganisation. Unicef arbejder for at sikre børns rettigheder og at Børnekonventionen bliver overholdt. Børnekonventionen siger blandt andet, at alle børn i verden har ret til at overleve, at blive beskyttet og at udvikle sig.

Hvem er medlem og hvem bestemmer?

FN er delt op i afdelinger med forskelligt ansvar. De seks største afdelinger er: Generalforsamlingen, Sikkerhedsrådet, Det Økonomiske og Sociale råd, Forvaltningsrådet, Sekretariatet og Den Internationale Domstol. Tilsammen er de FN. Generalforsamlingen består af personer fra alle 193 medlemslande. Her bliver der taget beslutninger i FN. Generalsekretæren er en slags chef for FN.