Handelsleg

Handelslegen er en spændende måde at arbejde med at forstå balancen mellem rige og fattige lande.

Formål med spillet

  • Opnå forståelse for forskelle mellem rige og fattige landes situation
  • Kunne agere i en situation med stor ulighed
  • Tage stilling til konsekvenser af forskelle mellem rige og fattige lande i verden

Materialer

4 sakse
4 linealer
2 vinkler
2 passere
2 limstifter
9 blyanter
32 ark hvidt A4 papir (gerne svær kvalitet)
3 ark farvet A4 papir
45 100 kr sedler (af papir!)
5 armbind i forskellige farver
Et lokale med 5 borde og plads til trafik mellem bordene
Evt. en stor planche med papirsymbolerne.

Beskrivelse

Eleverne inddeles i 5 grupper: 2 industrilande og 3 udviklingslande (udviklingslandende må gerne være lidt større end de andre grupper). Giv grupperne navne (fx USA, Peru, Indien) – eller lad grupperne selv finde ud af, hvilket land de er.
Grupperne placeres ved 5 borde. Hver gruppe udnævner en handelsmand, som får et armbind på. Handelsmanden må tage kontakt med de andre handelsmænd eller direkte med de enkelte grupper. Han/hun er den eneste, der må forlade bordet.
Spillereglerne deles ud (print kopiark). Læreren er dommer og afgør alle tvivlspørgsmål.

Når spillet stopper, skal alle ”industrivarer” godkendes af dommeren. Derpå lægges værdien af industrivarer, redskaber og papir sammen. Det tal man når frem til, sammenlignes med værdien af de materialer, gruppen havde fra starten for at se, om der er sket en fremgang. Gruppernes værdier sammenlignes også indbyrdes for at se, hvem der er endt med de største værdier.

Handelsleg - regler

Handelsleg - symboler