Hvad er kultur? - trin 3

Vi taler ofte om kultur – om forskellige kulturer, kulturelle begivenheder og kulturoplevelser – men hvad betyder kultur egentlig? Hvad mener vi, når vi taler om kultur?

Kultur bruges tit til at beskrive kunst, eksempelvis litteratur, dans, musik og teater. Men vi bruger også ordet kultur om en bestemt måde at leve på – en fælles livsform. Det betyder, at mennesker med samme kultur har nogenlunde samme syn på omverdenen. De stræber efter det samme og har stort set samme holdninger til ting. Det betyder dog ikke, at man i et kulturelt fællesskab ikke kan være forskellige. Inden for en kultur kan der godt eksistere subkulturer og modkulturer.
Kulturen påvirker den måde, vi handler på og de normer, vi lever efter. For eksempel opfører vi os på en bestemt måde, når vi kører med bus, vi går klædt på en bestemt måde og hilser på andre på en bestemt måde – det har alt sammen med kultur at gøre.

Det kan være rigtig svært at beskrive sin egen kultur, fordi den måde, vi opfører os på i hverdagen, er meget ubevidst. Vi stopper ikke særlig tit op og tænker over, hvorfor vi gør, som vi gør. Vi handler på en måde efter en kulturel grammatik, men i modsætning til for eksempel tysk grammatik, som man lærer i skolen, er reglerne ikke skrevet ned, når det kommer til kultur. Det betyder, at der ikke er en facitliste, og det kan derfor være svært at lære andres kulturelle grammatik at kende. Nogle gange kan der derfor opstå problemer.

Mødet med andre kulturer

Lidt firkantet kan man sige, at hvert land har sin egen kultur og måde at opføre sig på. Inden for hvert land kan der dog sagtens være flere forskellige kulturer. Når vi mødes med folk fra andre kulturer, kan der nogle gange ske misforståelser, fordi vi ikke kender hinandens kulturelle grammatik. Det, som er rigtigt for dig, kan være forkert for andre. Nogle gange kan misforståelserne føre til problemer, andre gange kan det være vældig sjovt. Når man ryster på hovedet i Indien, betyder det for eksempel ja, og det er selvfølgelig vigtigt at vide, når man rejser i Indien, ellers kan man hurtigt komme galt af sted. Andre steder er det uhøfligt at svare nej til et spørgsmål. Det kan være problematisk, hvis man som turist skal spørge om vej. 

Begravelsesdansere                   Begravelsesdansere. Foto: Hanne Selnæs

I det hele taget handler det om at være åben over for andre kulturer og prøve at forstå, hvorfor tingene er, som de er. Et eksempel på det kan være forholdet til tid. I Skandinavien går vi meget op i at overholde bestemte tidspunkter. Faktisk er hele vores dag styret af uret. Vi står op på et bestemt tidspunkt, vi spiser på bestemte tidspunkter og går i seng på et bestemt tidspunkt. Hvis vi har en aftale, er det meget vigtigt, at man ikke kommer for sent. I mange andre lande, f.eks. lande i Latin Amerika og Afrika, har man en helt anden opfattelse af tid. Her er det en ubegrænset ressource. Måske hænger forskellene sammen med vores forskellige syn på livet. I Skandinavien tror de fleste på, at livet har en begyndelse og en slutning, mens andre kulturer tror på, at man bliver genfødt efter døden eller lever videre et andet sted. Derfor ophører tiden ikke som sådan.
 


Kilde: Herlitz, Gillis (1997): Kultur grammatik – kunsten at møde andre kulturer, Munksgaard