Fattigdom

At leve i ekstrem fattigdom betyder, at man lever for under 1,25 dollar om dagen. Det svarer til ca. 9 kr.

Man kan også leve i relativ fattigdom. Relativ fattigdom vil sige, at man ikke har råd til at leve et liv, som de fleste andre og derfor relativt set er fattig.

I Danmark kunne det betyde, at man ikke har råd til at holde jul eller komme på ferie.I Jordan lever mange mennesker i relativ fattigdom.

Jordan har de sidste årtier gennemgået en stor udvikling. Jordan har opnået større velstand og bedre levevilkår end andre lande i Mellemøsten. Landet arbejder aktivt for at nå verdensmålene. 

På trods af den positive udvikling i Jordan findes der stadig mennesker, der lever i fattigdom. Få lever i ekstrem fattigdom. Cirka 13% af befolkningen lever i slumområder i byerne.

Over halvdelen af de syriske flygtninge i Jordan lever under fattigdomsgrænsen. Omkring 4 ud af 5 mangler mad. Selvom man i Jordan prøver at få alle syriske børn i skole, er det stadig kun lidt over halvdelen, der går i skole.

De mange flygtninge i landet betyder mangel på naturressourcer. Der er store udfordringer i forhold til verdensmål 6 om rent vand. Mangel på vand er et kæmpe problem i Jordan, hvor den lille mængde regn og en voksende befolkning er med til at dræne landets vandressourcer.