LæseRaketten i Guatemala

Online-materialet til Hele Verden i Skole 2015 er under udarbejdelse. Materialet lægges løbende på siden her. Det samlede materiale samt lærervejledning og temaugeforslag er klar til brug fra primo februar. 

Tidligere års online-materiale kan findes i biblioteket under landetemaer.